Miras Hukuku
  • Miras davalarında danışmanlık ve vekalet.

  • Vasiyetname danışmanlığı ve hazırlıkları.

  • Reddi Miras.

  • Türk Miras Hukuku.

  • Anlaşmalı Türk avukatlar aracılığı ile miras davalarının takibi.