Aile Hukuku

& Uluslararası Aile Hukuku

  • Boşanma

  • Evlilik Sözleşmesi

  • Mülkiyet Hakkı

  • Velayet ve vekalet

  • Anne ve çocuk nafaka hakkı

  • Mülkiyet ihtilafı

  • Resmi/Gayrı resmi hayat arkadaşlığı

  • Temyiz davaları

  • Yabancı mahkeme kararlarının tanıtılması

  • Almanya'da alınan boşanma kararlarının Türkiye'de anlaşmalı avukatlar aracılığı ile tanıtılması.