Medeni Hukuk
  • Özel  ya da tüzel kişilerin/kurumların mahkeme harici veya dahilinde temsil edilmesi.

  • Tıbbi Hata Tazminat Davaları

  • Borç Hukuku

  • Türkiye-Almanya arası sözleşmeler

  • Miras ihtilafları