Medeni Hukuk
  • Özel ya da tüzel kişilerin/kurumların mahkeme harici veya dahilinde temsil edilmesi.

  • Tıbbi hata tazminat davaları

  • Borç hukuku

  • Türkiye-Almanya  arası sözleşmeler

  • Miras ihtilafları.